Навигација

13М011ЕАЕ - Електроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда

Спецификација предмета
НазивЕлектроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда
Акроним13М011ЕАЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са актуелном регулативом из области енергетске ефикасности зграда. Упознавање студената са енергетски ефикасним електричним системима у зградама. Упознавање студената са методама прорачуна годишње потрошње енергије зграда. Упознавање студената са енергетским сертификовањем зграда.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да сагледају енергетске перформансе зграде и побољшају их употребом енергетски ефикасних електричних система. Оспособљавање студената за учествовање у изради елабората енергетске ефикасности и изради енергетских пасоша за стамбене, административне и пословне зграде.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗаконска регулатива. Eнергетски разреди. Електрични системи за контролу грејања, вентилације и климатизације у зградама. Електрични системи за надзор и оптимизацију потрошње електричне енергије у зградама. Употреба енергетски ефикасних система осветљења у зградама. Употреба енергетски ефикасних електромоторних погона у зградама. Методе прорачуна годишње потрошње енергије.
  Садржај практичне наставеПримери прорачуна годишње потрошње енергије зграда. Прорачун термичких перформанси зграда и добитака топлоте од сунчевог зрачења. Примери електричних система за надзор и оптимизацију потрошње електричне енергије у зградама. Примери елабората енергетске ефикасности и енергетског пасоша једне стамбене зграде.
  Литература
  1. Walter T. Grondzik, Alison G. Kwok: "Mechanical and Electrical Equipment for Buildings", 12th Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, November 2014, ISBN: 978-1-118-61590-4
  2. CIBSE Guide F - Energy efficiency in buildings, Third edition, May 2012, The Chartered Institution of Building Services Engineers London, ISBN 978-1-906846-22-0
  3. DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)
  4. Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa („Службeни глaсник РС“ бр. 61/11)
  5. Прaвилник o услoвимa, сaдржини и нaчину издaвaњa сeртификaтa o eнeргeтским свojствимa згрaдa („Службeни глaсник РС“ бр. 61/2011 и 3/2012)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, примери елабората енергетске ефикасности и енергетског пасоша једне стамбене зграде.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари