Навигација

13Е114САБ - Софтверски алати база података

Спецификација предмета
НазивСофтверски алати база података
Акроним13Е114САБ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУвођење у софтверске алате за развој база података. Увођење у софтверске алате за одржавање и коришћење база података. Увођење у програмско окружење за базе података.
Исходи учења (стечена знања)Знање у вези коришћења софтверских алата за развој база података. Знање у вези коришћења софтверских алата за одржавање и коришћење база података. Знање у вези програмског окружења за базе података.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://si4sab.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aG6TcnLOIwFGwSFlBgkROF_jd2SkRGccxX_cDmek0oyo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7cbb3155-6d2b-4f56-8915-6df03670de27&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА РАЗВОЈ БАЗА ПОДАТАКА: Развој у IE нотацији. Развој у модификованој ERM нотацији. Детаљи имплементације алата. СОФТВЕРСКИ АЛАТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА: Креирање и администрирање. Генерисање извештаја. Обрада догађаја. ПРОГРАМСКО ОКРУЖЕЊЕ ЗА БАЗЕ ПОДАТАКА: Програмирање на нивоу базе података. Програмирање на нивоу апликације. Објектно-релационо мапирање.
Садржај практичне наставеКреирање модела података коришћењем IE нотације. Креирање ускладиштених SQL процедура. Креирање Java програма који користе JDBC приступ бази података.
Литература
  1. ERWin User Guide, Computer Associates
  2. SQL in a Nutshell, K.E.Kline, O'Reilly
  3. Database Programming with JDBC and Java, G.Reese, O'Reilly
  4. Database Systems, T.Connolly, C.Begg, Addison Wesley
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања. Вежбе. Лабораторијске вежбе. Домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти20
Колоквијуми20
Семинари0