Навигација

13Е114ИС - Интелигентни системи

Спецификација предмета
НазивИнтелигентни системи
Акроним13Е114ИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима и техникама вештачке интелигенције и интелигентних система. Током курса студенти ће изучавати најпопуларније моделе имплементације оваквих врста апликација.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да препознају проблем који припада области вештачке интелигенције и интелигентних система и да на основу свог знања примене најподеснију и најефикаснију методу за његово решавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСтратегије претраживања: алгоритми, перфомансе, ефикасност, сложеност. Теорија игара - минимакс алгоритам и алфа-бета одсецање. Формална логика. Планирање - проблем и врсте. Знање и закључивање у неизвесном окружењу. Бајесове мреже. Продукциони системи. Стратегије решавања проблема. Индукциони системи. Увод у машинско учење.
Садржај практичне наставеВизуелне симулације теоријски обрађених проблема. Решавање и демонстрација практичних задатака.
Литература
  1. "Artificial Intelligence - A Modern Approach", S. Russel, P. Norvig (издавач: Pearson; 3.издање; 2009)
  2. "Збирка задатака из Експертских система", Д. Бојић, М. Глигорић, Б. Николић, Академска мисао, 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, презентације, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0