Навигација

13Е113БП - Базе података

Спецификација предмета
НазивБазе података
Акроним13Е113БП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаNema
Циљеви изучавања предмета1. Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i principima Sistema za Upravljanje Bazama Podataka. 2. Upoznavanje sa osnovnim konceptima projektovanja baza podataka. 3. Osposobljavanje studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Исходи учења (стечена знања)Osposobljenost studenata za dizajn i implementaciju konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/bp1/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aouxbLyn32pp5c7muH3yGuZpJdbCFmeZKUYT_G7azdrU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=83be7308-50fd-4805-8e0d-2f3b0fe790f8&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеOsnovni pojmovi i principi Baza Podataka. Abstrakcije podataka. Instanca i Šema. Nezavisnost podataka. Modeli podataka. Jezici baza podataka. Model Entiteti-Veze. Relacioni Model. Relaciona Algebra i Relacioni Račun, SQL. Optimizacija Upita. Objektno-Orijentisani Sistemi. Objektno-Relacioni Sistemi. Obrada Transakcija. Tehnike validacije. Oporavak od kvara. Komercijalni Sistemi.
Садржај практичне наставеLaboratorijske vežbe: Dizajn i implementacija konkretne baze podataka i korišćenje komercijalnih sistema za upravljanje bazama podataka.
Литература
  1. Database System Concepts, A. Silberschatz, H. Korth, S Sudarshan, McGraw Hill International Edition, 2005.
  2. Database Systems:The Complete Book, H. Garcia-Molina, J.D.Ulman, J. Widom, Prentice Hall, 2002.
  3. Upravljanje Transakcijama, M.Bojovic, Akademska misao, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставе30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat. Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти10
Колоквијуми20
Семинари0