Навигација

13Е112РМ1 - Рачунарске мреже 1

Спецификација предмета
НазивРачунарске мреже 1
Акроним13Е112РМ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима савремених рачунарских мрежа и комуникационих протокола.
Исходи учења (стечена знања)Предмет нуди широку представу рачунарских мрежа уопште, базирано на комуникационим протоколима на различитим нивоима (од нижег ка вишем). Савладавањем знања из овог предмета, студенти добијају јасну слику функционисања рачунарских мрежа од физичког до апликативног нивоа.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1360
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXoe8lPmlm_Ztaz3-k6aU9FAS1V2gxDbrX0TFI70dvV41%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a7a36ac-ff3e-4fff-82cb-b006fad2a6bd&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеРеферентни модел; LAN технологије - Ethernet ; свичеви, STP, RSTP, VLAN; Wireless, WAN - HDLC, PPP, Frame Relay; Мрежни слој - адресирање, принципи рутирања, ARP, ICMP; Протоколи рутирања - Distant Vector, RIP; Link State, OSPF, редистрибуција; Транспортни слој - TCP, UDP; помоћни протоколи - RARP, BOOTP, DHCP, NAT; Апликативни слој - DNS; IPv6 - ауто-конфигурација, транзиција са IPv4 на IPv6.
Садржај практичне наставеИзрада задатака на аудиторним вежбама. Израда задатка на лабораторијској вежби користећи симулатор.
Литература
  1. CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
  2. Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијска вежба.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0