Навигација

13Е112ОО1 - Објектно-оријентисано програмирање 1

Спецификација предмета
НазивОбјектно-оријентисано програмирање 1
Акроним13Е112ОО1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курсева: ОО1П1, ОО1П2, ОО1ПП1 и ОО1ПП2.
Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање основним принципима објектно-оријентисаног програмирања, као што су апстракција, капсулација, наслеђивање и полиморфизам. Разумевање концепaта изузетака и шаблона. Стицање вештине објектно-оријентисаног програмирања на језику C++ . Коришћење стандардне библиотеке шаблона (STL).
Исходи учења (стечена знања)По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да: - интерпретирају и примењују парадигму објектно-оријентисаног програмирања; - демонстрирају принципе објектно-оријентисаног програмирања на језику C++; - решавају практичне проблеме на језику C++; - користе стандардну библиотеку шаблона (STL).
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir2oo1/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5RAAQaQpeFcucVCQvfvlx6iEtQvVCNJF672uJqX6GSc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=773550be-29bb-4be3-9426-572868eaafb7&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПреглед концепата ОО програмирања на језику C++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Статички чланови. Пријатељи. Угнежђене и локалне класе. Преклапање оператора. Извођење и наслеђивање. Полиморфизам и динамичко везивање. Апстрактне класе. Вишеструко наслеђивање. Изузеци. Шаблонске функције и класе. Стандардна библиотека шаблона (STL). Улазни и излазни токови.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, лабораторијскa показна и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
  1. Краус, Л., "Програмски језик C++ са решеним задацима", 8. издање, Академска мисао, Београд,2011.
  2. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика C++", 3. издање, Академска мисао, Београд, 2011.
  3. Милићев, Д., Лазаревић, Љ., Марушић, Ј., "Објектно оријентисано програмирање на језику C++, скрипта са практикумом", Микро књига, Beograd, 2001.
  4. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно-оријентисано програмирање 1", 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концeпти ОО програмирања и даје дефиниција језика C++, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језику C++. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0