Навигација

13Е092ФЈ4 - Француски језик 4

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик 4
Акроним13Е092ФЈ4
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимапредзнање француског језика на нивоу А2.2/B1 по ЗЕРОЈ-у
    Циљеви изучавања предметаразвој говорних вештина у језику струке и науке, овладавање усменим интерактивним вештинама и компетенцијама у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном и специфичном културном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у говору
    Исходи учења (стечена знања)способност усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за академску и професионалну комуникацију у франкофоном културном контексту, способност примене различитих техника слушања и говора
    Садржај предмета
    Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=492
    Линк ка предавањимаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=492
    Садржај теоријске наставерад на проблемима говорних структура и образаца типичних за језик инжењерске струке, науке и пословања
    Садржај практичне наставе- усмена интеракција и говор у академском и професионалном инжењерском окружењу (специфичности обраћања професорима, административном особљу, професионалцима и колегама, објашњења, презентације, као и разговор за посао или праксу...) - вежбе техника слушања, разумевања и говора у конкретним ситуацијама на одређене теме академског и будућег професионалног живота
    Литература
    1. Carras C., et al: Réussir ses études d'ingénieur en français, PUG, Grenoble, 2014
    2. Точанац, Д., Динић, Т., Видић, Ј.: Француско-српски речник, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
    3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
    4. izabrani materijali sa internet-stranica poput http://www.ztele.com/articles/qu-est-ce-que-l-informatique-en-nuage-ou-cloud-computing-1.13384 https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/, https://www.consoglobe.com/recycler-dechets-electroniques-2688-cg
    5. https://www.science-et-vie.com/, https://www.edf-renouvelables.com/edf-renouvelables/acteur-cle-france/
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна и пројектна настава, текстови, вежбе, аудио, видео материјали
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит0
    Практична настава15Усмени испит40
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари30