Навигација

13Е092ФЈ3 - Француски језик 3

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик 3
Акроним13Е092ФЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимапредзнање француског језика на нивоу А2.2/B1 по ЗЕРОЈ-у
   Циљеви изучавања предметаразвој језичких вештина у језику струке и науке (читање, разумевање и писање краћих текстова), усавршавање писане комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном и специфичном културном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању
   Исходи учења (стечена знања)способност писаног изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за академску и професионалну комуникацију у франкофоном културном контексту, способност примене различитих техника читања
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставерад на проблемима структура типичних за језик инжењерске струке, науке и пословања
   Садржај практичне наставе- технике разумевања (упутства и инструкције у настави и на испитима и сл., огласи за праксу, посао, краћи стручни текстови - извештаји, анализе... ) и писања (дописи, писани радови/испити, CV, мотивациона писма....) - разумевање и усмено изражавање у датом специфичном дискурсу
   Литература
   1. Carras C., et al: Réussir ses études d'ingénieur en français, PUG, Grenoble, 2014
   2. Точанац, Д., Динић, Т., Видић, Ј.: Француско-српски речник, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
   3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
   4. izabrani materijali sa internet-stranica poput http://www.ztele.com/articles/qu-est-ce-que-l-informatique-en-nuage-ou-cloud-computing-1.13384 https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-cloud-computing-11573/
   5. https://www.science-et-vie.com/, https://www.edf-renouvelables.com/edf-renouvelables/acteur-cle-france/
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеинтерактивна и пројектна настава, текстови, вежбе, аудио, видео материјали
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит0
   Практична настава15Усмени испит40
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари30