Навигација

13Е092ЕЈ42 - Енглески језик 4

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик 4
Акроним13Е092ЕЈ42
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаСтуденти би требало да поседују ниво знања енглеског језика на вишем средњем нивоу.
   Циљеви изучавања предметаОбучавање студената да објашњавају сложене процесе. Развијање вештина критичког размишљања студената. Обучавање студената да читају текстове и изолују специфичне информације из истих. Оспособљавање студената да читају и деле информације у вези са темама из електротехнике. Оспособљавање студената да напишу кратку биографију и мотивационо писмо.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог модула, студенти би требало да буду у стању да: - објашњавају сложене процесе у различитим областима електротехнике, - користе вештине критичког размишљања за решавање специфичних задатака, - попуне дијаграме и табеле у складу са датим упутствима, - напишу кратку биографију и мотивационо писмо, - бележе детаље из говорног и писаног дискурса електротехнике
   Садржај предмета
   Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=492
   Садржај теоријске наставеСтруктуре поређења и контрастирања. Нефинитни глаголски облици – инфинитиви, партиципи, герунд. Инфинитиви циља за показивање везе између чињеница и идеја у писању и говорењу. Принципи груписања нових речи у скупове тема ради њиховог лакшег меморисања. Алгоритам преноса информације из текста у дијаграм. Формална правила за усмене презентације.
   Садржај практичне наставеПренос информације из писаног текста у дијаграм. Прављење усмене презентације на стручну тему у вези са електротехником. Идентификовање и описивање неке компоненте или инструмента. Употреба узрочно-последичних структура да би се описао узрочно-последични ланац неких појава у електротехници. Усмена размена информација из бележака. Прављење усмене презентације.
   Литература
   1. Đurić, Miloš D. (2014): English for Electrical Engineering. Belgrade: Academic Mind
   2. Eckersley, C. E. and J. M. Eckersley (1967): A Comprehensive English Grammar, London: Longman
   3. Glendinning, E. H. and J. McEwan (1993): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Information Technology, Oxford: Oxford University Press
   5. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеМетоде критичког размишљања, активне методе, методе развијања вештина размишљања вишег реда. Методе хуманистичке психологије.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит40
   Практична наставаУсмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10