Навигација

13Е091РЈ1 - Руски језик 1

Спецификација предмета
НазивРуски језик 1
Акроним13Е091РЈ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање руског језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметаСистематизација општих језичких знања са претходних наставних нивоа: врсте речи и облици, правописна правила, место акцента. Упознавање са основним лексичким и синтаксичким специфичностина научно-техничког језичког стила.
    Исходи учења (стечена знања)Примена стечених знања и вештина у области језика струке.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеТематски и граматички садржаји су прилагођени наставним плановима и програмима предмета из струке и подељени су у 7 целина, које се састоје од основног текста, лексичких коментара (творбени модели, фреквентни у техничкој терминологији, интернационализми), прегледа основних синтаксичких модела, карактеристичних за научно-техничку литературу.
    Садржај практичне наставеВежбања репродуктивног и продуктивног типа.
    Литература
    1. Ауторизована скрипта М.Славић (текстови, коментари, вежбања)
    2. Сборник упражнений по грамматике русского языка (для иностранцев), А.В.Голубева и др, С.Пб, Златоуст 2002.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеПредавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања20Писмени испит20
    Практична настава20Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми20
    Семинари0