Навигација

13Е091ФЈ2 - Француски језик 2

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик 2
Акроним13Е091ФЈ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимапредзнање француског језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметаразвој језичких вештина у језику струке и француског за академске намене (читање и разумевање краћих текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у универзитетском и професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у говору
    Исходи учења (стечена знања)способност усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
    Садржај предмета
    Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=494
    Линк ка предавањимаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=494
    Садржај теоријске наставе- Интензивирање рада на француском језику струке и науке, продубљивање знања професионалног и језика за академске намене
    Садржај практичне наставепроширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
    Литература
    1. Mangiante, J.-M., Parpette C: Le français sur objectif universitaire, PUG, Grenoble, 2011
    2. Точанац, Д., Динић, Т., Видић, Ј.: Француско-српски речник, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
    3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
    4. odabrani materijali sa internet-sajtova poput https://home.cern/fr, https://www.orange.com/fr/accueil
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставе- интерактивна настава, вежбе, презентације, дискусијe
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит0
    Практична настава15Усмени испит40
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари30