Навигација

13Е091ФЈ1 - Француски језик 1

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик 1
Акроним13Е091ФЈ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимапредзнање француског језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предметапроширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, усавршавање језичких вештина (читање, разумевање,...)
   Исходи учења (стечена знања)адекватна примена језика у одговарајућим ситуацијама, разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама, боље разумевање језичке и културне свакодневице земаља француског говорног подручја
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеобнова раније усвојене грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких јединица, овладавање техникама разумевања писаног текста из области струке (уочавање специфичних лексичких, граматичких и изражајних средстава)
   Садржај практичне наставерад на проблемима изговора и правописа, анализа и продукција језичких јединица у равни реченице, одломка, дискурса, усвајање основне стручне терминологије, проширивање говорних образаца
   Литература
   1. чланци, материјали за DELF, TCF, TEF (www.ciep.fr)
   2. Lavenne, Ch et al. (2001): Studio 60, Méthode de français, Didier, Paris
   3. Tauzin, B., Dubois, A. (2004): Objectif Express, Hachette FLE, Paris
   4. www.europa.eu
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит40
   Практична настава15Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари30