Навигација

13Е082НУМ - Нумеричка математика

Спецификација предмета
НазивНумеричка математика
Акроним13Е082НУМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима нумеричке математике, појмом грешке, нумеричким методама које се примењују у стручним предметима заступљеним на студијама електротехнике. Упознавање студената са начинима одабира одговарајуће методе у зависности од природе проблема.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике у стручним предметима заступљеним на студијама електротехнике, да одаберу одговарајућу нумеричку методу у зависности од природе проблема који решавају и да рукују грешком.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://numdis.etf.rs/num.html
Садржај теоријске наставеПојам и врсте грешке. Итеративни процеси. Нумеричке методе за решавања нелинеарних једначина. Нумеричке методе у линеарној алгебри (решавање линеарних једначина, одређивање инверзне матрице). Интерполација и апроксимација функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Рунге-Кута метода за решавање диференцијалних једначина. Примене математичких алата у нумеричкој математици.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да адекватно одабере и примени методе и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима, применом математичких алата.
Литература
  1. Наташа Ћировић, Нумеричка математика, Београд 2018, електронско издање https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/Natasa%20Cirovic%20Numericka%20matematika%20CIP.pdf
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКоришћење слајдова, објашњавање текућег градива на табли, решавање задатака комбиновањем решавања на табли, уз помоћ MS Excel програма и напредних математичких алата. Индивидуални рад са студентима на изради домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0