Навигација

13Е082ДИФ - Диференцијалне једначине

Спецификација предмета
НазивДиференцијалне једначине
Акроним13Е082ДИФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предмета- Упознавање студената са основним концептима система обичних диференцијалних једначина, теорије стабилности, парцијалних диференцијалних једначина и Фоуриер-ов метод. - Разумевање примене система линеарних диференцијалних једначина и парцијалних једначина у решавању практичних проблема. - Оспособљавање студената за решавање практичних проблема помоћу теорије диференцијалних једначина
  Исходи учења (стечена знања)Студент је способан да примењује теорију диференцијалних једначина и теорију парцијалних једначина у проблемима из електротехнике
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://dif.etf.bg.ac.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3akfiPMTmSeMbrSnkrf94xgeZPO_HVcSEAhXrqVfPIP9k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6cc7f34b-582d-41b1-a258-6cd58d5543f3&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеСистем обичних диференцијалних једначина. Систем линеарних диференцијалних једначина. Систем линеарних једначина са константним коефицијентима. Парцијална једначина . Кошијево решење квази-линеарне једначине. Метод карактеристика. Фуријеов је метод раздваја променљивих. Примена диференцијалних једначина у електротехници.
  Садржај практичне наставеСтудент проучава и утврђује знање са предавања решавајући задатке из система диференцијалних једначина као и парцијалних једначина
  Литература
  1. Д.Ђошић, Математика 3, Академска мисао, Београд 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  110.5
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалне наставе на табли, коришћење слајдова. 15 сати наставе + 15 сати вежби на табли + 7,5 сати консултација у вези са домаћим задацима, испит на крају наставе. Студенти би требало да проведу 42 сати у учењу и решавању вежбе самостално, 1,5 сати недељно током семестра и додатних 20 сати касније.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0