Навигација

13Е081ПМ2 - Практикум из математике 2

Спецификација предмета
НазивПрактикум из математике 2
Акроним13Е081ПМ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање заинтересованих студената са додатним темама које представљају надградњу програма из Математике 1.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за успешно праћење курса математике 2 и коришћење математичког апарата у осталим курсевима прве године. Разумевање и сагледавање даљих могућности у примени математичких знања.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://matematika2.praktikum.etf.rs/
  Садржај теоријске наставеИнтегрални рачун и примене. Диференцијалне једначине. Редови. Комбинаторика. Векторски простори, сопствени вредности и вектори, ранг матрица, системи линеарних једначина, аналитичка геометрија.
  Садржај практичне наставеОдговарајући задаци из наведених области теоријске наставе. Вежбе у рачунарској лабораторији: примена неких математичких софтверских пакета.
  Литература
  1. Цветковић Д., Лацковић И., Меркле М., Радосављевић З., Симић С., Васић П., Математика I - Алгебра VIII издање, Академска мисао, Београд, 2004.
  2. Васић П., Иричанин Б., Јовановић М., Малешевић Б., Маџаревић Т., Михаиловић Б., Радосављевић З., Симић С., Цветковић Д., Збирка задатака из алгебре I, II; Академска мисао, Београд, 2004.
  3. Милан Меркле: Математичка анализа - теорија и хиљаду задатака - за студенте технике, Академска мисао, Београд 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на табли.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30