Навигација

13Е072ОТЕК - Теорија електричних кола

Спецификација предмета
НазивТеорија електричних кола
Акроним13Е072ОТЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаИзлагање темељних знања теорије електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Стварање основа за анализу модела електротехничких система и направа формулисаних посредством електричних кола. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање основних концепата и добијање увида у физичке процесе описане електричним колима. Решавање линеарних електричних кола у временском и фреквенцијском домену. Препознавање, формулисање и моделовање проблема, и проналажење инжењерских решења темељених на теoрији електричних кола, у различитим областима електротехнике.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://tek.etf.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9FBi2VIaks6Dl1jX4eLLrTc6Q9IlGMoTdQe1Gzo6hmU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=07701675-0e85-4e26-b1e1-c268599283f6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеЕлектрични елемент, коло и мрежа. Граф кола. Основни елементи електричног кола. Диференцијално-алгебарске једначине кола и једначине стања. Конволуциони интеграл. Устаљен одзив. Фазорска трансформација. Сложенопериодичан устаљен одзив. Резонанција и резонантан одзив. Лапласова трансформација. Трофазна кола. Водови.
  Садржај практичне наставеРешавање практичних електричних кола ручно или помоћу софтверских алата.
  Литература
  1. J. W. Nilsson, S. A. Riedel, Electric Circuits, Prentice Hall, 2015.
  2. J. Bird, Electrical Circuit Theory and Technology, Routledge, Taylor & Francis, 2017.
  3. М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
  4. Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003.
  5. Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0