Навигација

13Е071ОЕ2 - Основи електротехнике 2

Спецификација предмета
НазивОснови електротехнике 2
Акроним13Е071ОЕ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним концептима, једначинама и методима анализе стационарних магнетских поља и електромагнетске индукције. Увођење у концепте, методе анализе и теореме електричних кола променљивих струја.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за аналитичко решавање практичних проблема електромагнетских поља и овладавање методима за ефикасно решавање сложених линеарних електричних кола простопериодичних струја.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://oet.etf.rs/
  Садржај теоријске наставеСтално магнетско поље. Био-Саваров закон. Магнетски флукс. Амперов закон. Феромагнетски материјали. Уопштени Амперов закон. Променљиво електромагнетско поље. Фарадејев закон. Индуктивности. Енергија. Кола променљивих струја. Опште једначине. Фазори и комплексни рачун. Методи решавања кола. Теореме. Трофазна кола. Фреквенцијске карактеристике. Прелазни режими.
  Садржај практичне наставенема
  Литература
  1. А. Ђорђевић, Основи електротехнике, 3. део (Електромагнетизам), Академска мисао, Београд, 2010.
  2. А. Ђорђевић, Основи електротехнике, 4. део (Кола променљивих струја), Академска мисао, Београд, 2010.
  3. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике, 3. део (Електромагнетизам), Академска мисао, Београд, 2010.
  4. Г. Божиловић, Д. Олћан, А. Ђорђевић, Збирка задатака из Основа електротехнике, 4. део (Кола променљивих струја), Академска мисао, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  33
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0