Навигација

13Е071ЛОЕ - Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике

Спецификација предмета
НазивЛабораторијске вежбе из Основа електротехнике
Акроним13Е071ЛОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са радом у лабораторији, основним мерним инструментима и лабораторијским прибором. Стицање практичног искуства у склапању и тестирању електричних кола. Стицање основних вештина у спровођењу електричних мерења. Практична илустрација и верификација основних закона и теорема електротехнике. Демонстрација занимљивих огледа из електромагнетике и теорије електричних кола.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљенoст за основна мерења у електротехници, руковање инструментима и писање извештаја о лабораторијском раду и резултатима мерења.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://oet.etf.bg.ac.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRqyRniGUtvllSXFIQ5lb2J14TvY0CW9rDgNuxI9BN5Y1%40thread.tacv2/conversations?groupId=73cde493-3577-48f9-8e8f-ef56eb7da654&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеТеоријска припрема за експериментални рад у лабораторији. Упознавање са правилима рада и владања у лабораторији и мерама сигурности. Упознавање са садржајем лабораторијских вежби, теоријским основима вежби и припрема прорачуна за вежбе. Упознавање са лабораторијском опремом и мерним инструментима.
  Садржај практичне наставеКола сталних струја: струјно-напонске карактеристике, трансфигурације, Кирхофови закони, теореме (компензација, Тевененова/Нортонова теорема, линеарност, одржање снаге, бисекција). Електромагнетизам: индуктивности калемова, спрегнути калемови и магнетска индукција. Кола простопериодичних струја: временски и комплексни домен, фреквенцијске карактеристике. Прелазни режими. Демонстрациони огледи.
  Литература
  1. Д. Олћан, Ј. Динкић, А. Ђорђевић, Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике - Практикум за први циклус лабораторијских вежби, Академска мисао, Београд, 2019.
  2. Д. Олћан, J. Динкић, А. Ђорђевић, Лабораторијске вежбе из Oснова електротехнике - практикум за други циклус лабораторијских вежби, Академска мисао, Београд, 2019.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  0.501.5
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе у лабораторији.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава60Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0