Навигација

13Е064СНП - Симулација нуклеарних процеса

Спецификација предмета
НазивСимулација нуклеарних процеса
Акроним13Е064СНП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са концептима Монте Карло симулације транспорта фотона, неутроне, електрона и протона.Упознавање студената са основним концептима симулације транспорта фотона, неутрона, електрона и протона. Упознавање студената са MCNP и PTRAN програмирањем. Упознаје студенте са Болцмановом транспортном теоријом.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање Монте Карло симулације транспорта честица на високом математичком нивоу и на нивоу сложених модела интеракције честица.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБолцманова транспортна теорија. Монте Карло метод. Елементи теорије вероватноће. Функција густине вероватноће и кумулативна функција расподеле. Методе извлачења случајне величине. Инверзни трансформациони метод. Метод одбацивања. Остали методи. Дискретне расподеле. Дводимензионалне и вишедимензионалне променљиве. Метод композиције. Модел расејања и функција густине вероватноће. Генерисање случајног хода. Бројачи. Методе редукције варијансе. Конструктивна геометрија. Статистичке средње вредности и несигурности. Транспорт фотона. Симулација кохерентних догађаја. Симулација некохерентних догађаја. Симулација догађаја производње пара. Релаксација атома. Неутронски транспорт. Симулација неутронских интеракција (еластичног расејанња, нееластичног расејања, радиативног захвата, фисије, термичког расејања и друго). Критични прорачуни. Транспорт електрона и позитрона. Еластични судари. Симулација појединачног еластичног догађаја MW моделом. Теорија вишеструког расејања. Мешана силулација еластичног расејања. Инеластични догађаји. Симулација јаких нееластичних судара. Моћ заустављања високоенергетских електрона и позитрона. Закочно зрачење. Угловна расподела емитованих фотона. Симулација јаких радијационих догађаја. Транспорт протона. Вавиловљева и Молијерова расподела.. Елементи MCNP и PTRAC програмирања.
  Садржај практичне наставеНема
  Литература
  1. Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, Proceedings of the Monte Carlo 2000 Conference, Lisbon, 23-26 October 2000, Kling, A.; Barao, F.J.C.; Nakagawa, M.; Tavora, L.; Vaz, P. (Eds.), 2001, XXVI, ISBN 978-3-540-41795-8, Springer
  2. MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5, Judith F. Briesmeister, LA-UR-03-1987, X-5 Monte Carlo Team, Diagnostics Applications Group, Los Alamos National Laboratory April 24, 2003
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит60
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари40