Навигација

13Е064ПКН - Полупроводничке квантне наноструктуре

Спецификација предмета
НазивПолупроводничке квантне наноструктуре
Акроним13Е064ПКН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са електронском структуром, оптичким и транспортним особинама најсавременијих дво-, једно-, и нулто-димензионалних наноструктура. Разумевање физичких појава у наноструктурним направама, анализа могућности квантно-механичког инжењеринга и примена наноструктура.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да решавају конкретне проблеме у области физике нанострукура.
  Садржај предмета
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2z1BRdeteSi3U6zIsT3BAxjyjt83Vz8QBRgm88soOrM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1e0a6ace-df9d-4e36-9b1c-2d709b9ec5bd&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеУвод у наноструктуре. Методе одређивања зонске структуре: теорија ефективних маса, анвелопне таласне функције. Квантовање електронских и шупљинских стања у наноструктурама. Полупроводничке квантне јаме. Суперрешетке. Квантне жице. Квантне тачке. Оптичке особине; нелинеарни ефекти. Екситони. Фонони. Наноструктуре у магнетском пољу. Вишезонски k.p модели. Напрегнуте наноструктуре.
  Садржај практичне наставеизрада пројеката и рачунарске симулације
  Литература
  1. З. Иконић, В. Милановић, "Полупровoдничке квантне микроструктуре", Универзитет у Београду, 1997.
  2. М. Тадић, "Полупроводничке наноструктуре - предавања", 2009, http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4pkn/materijali/pkn_II_2009.pdf
  3. В. Арсоски, "Полупроводничке квантне наноструктуре: скрипта III део", ЕТФ, Београд, 2014.
  4. J. H. Davies, "The Physics of Low-dimensional Semiconductors: An Introduction", Cambridge University Press, 1997.
  5. P. Harrison, A. Valavanis "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2016.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, пројекти, рачунарске симулације, семинари
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0