Навигација

13Е064ОЛМС - Оптоелектронски и ласерски мерни системи

Спецификација предмета
НазивОптоелектронски и ласерски мерни системи
Акроним13Е064ОЛМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са: 1) савременим оптичким мерним системима који се користе у индустрији, 2) системима за даљинско мерење димензија, растојања, квалитета површине, температуре и других неелектричних величина, 3) оптичким методама за заштиту докумената 4) видео системима за контролу квалитета и управљање 5) начинима како да се правилно заштите од ласерског зрачења.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти: 1) стекну спознају о улози и примени оптоелектронике и ласера у индустрији и производњи, 2) упознају се са основним методама и системима који се користе за мерења и 3) савладају самосталну обраду и анализу конкретног система на задату тему.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОптоелектронски и ласерски мерни системи у индустријским процесима. Machine Vision системи. Мерења применом фибероптичких и бесконтактних сензора. Оптичке и друге методе за заштиту докумената. Термовизија. Холографија и холограми. Конструкција и примена дисплеја. Заштита од ласерског зрачења. LIDAR-и.
  Садржај практичне наставеДемонстрација неких мерних инструмената и поступака мерења са њима на факултету и/или приликом посета одабраним институтима и предузећима. LabVIEW и OpenCV основе и практичне вежбе на рачунару.
  Литература
  1. Handbook of Optoelectronics 2nd Ed., vol. 2. Enabling Technologies and vol. 3. Applied Optical Electronics, J. Dakin and R. Brown, CRC Press, 2018. ISBNs 978-1-4822-4180-8 and 978-1-1381-0226-2.
  2. Building Electro-Optical Systems: Making it all work, P. C. D. Hobbs, John Wiley & Sons Inc., 2000. ISBN 0-471-22429-4.
  3. Industrial Image Processing - Visual Quality Control in Manufacturing, C. Demant, B. Streicher-Abel, C. Garnica,Springer, 2013. ISBN 978-3-642-33905-9.
  4. Laser Safety, Tools and Training, K. Barat, CRC Press, 2009. ISBN 978-1-4200-6854-2.
  5. Laser Remote Sensing, R. Measures, Krieger Publishing Company, 1992. ISBN 0-89464-619-2.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  302
  Методе извођења наставеПредавања, семинари и дискусије. Посета одабраним институтима и предузећима који користе оптоелектронске и ласерске мерне системе у својим производним процесима и истраживањима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари70