Навигација

13Е064ФТФР - Физички и технички принципи функционисања фузионих реактора

Спецификација предмета
НазивФизички и технички принципи функционисања фузионих реактора
Акроним13Е064ФТФР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен предмет: Електромагнетика или Физичка електроника гасова и плазме
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима функционисања фузионих генератора. Оспособљавање студената за моделирање и анализу генератора. Прорачун параметара фузионих генератора.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање основних принципа функционисања фузионих генератора. Моделирање и анализа рада генератора. Коришћење програмских пакета за нумерички прорачун параметара фузионих генератора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Методи конфинације плазме: магнетска, ласерска и инерцијална конфинација 2. Флуидна теорија плазме, једнофлуидни модел, МХД модел плазме 3. Кинетичка теорија плазме, Болтзанова транспортна једначина и моменти 4. Равнотежа у плазми, асиметрична тораидална равнотежа, равнотежа у токамаку, сигурносни фактор, бета фактор 5. Фузионе реакције и извори неутрона
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе, решавање конкретних проблема, студијски истражувачки рад
  Литература
  1. R.E.H Clark, D.H Reiter, Nuclear fusion research, Springer 2004.
  2. Weston M. Stacey, Fusion Plasma Physics, Wiley 2005.
  3. F. Chen, Introduction to plasma physics and Controlled fusion, 2nd ed. Springer 1984.
  4. J.A.Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 3rd ed., Springer 2004.
  5. K. Miyamoto, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, Springer 2004
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, студијски истраживачки рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари