Навигација

13Е064ФЕГП - Физичка електроника гасова и плазме

Спецификација предмета
НазивФизичка електроника гасова и плазме
Акроним13Е064ФЕГП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен предмет: Електромагнетика
  Циљеви изучавања предметаДаје основе физике слабо јонизованих гасова и плазме. Јоносфера и простирање таласа кроз плазму. Механизми загревања плазме, губици у плазми. Физика фузионих реактора и МХД генератора. Плазма у космосу. Нелинеарни ефекти у плазми. Основе физике атмосферских пражњења. Генератори плазме и њихова употреба у електротехници.
  Исходи учења (стечена знања)Примена плазме у техници, електростатички пресипитатори, плазма нагризање, наношење танких слојева, плазма депозиција (прављење савремених микро и нано електронских кола), применама плазме у медицини (плазма игла, плазма стерилизација, плазма хирургија. Примена програма за рачунање параметара плазме, температура и концентрација електрона и јона, покретљивоси честица, струје у плазми и сл.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЧестични модел плазме. Електронске осцилације, Дебајева екранизација. Плазма у стационарном и временски променљивом, униформном и неуниформном електромагнетском пољу. Кинетичка теорија плазме. МХД модел плазме. Пинч ефекат. Таласи у хладној и топлој плазми. Транспортни процеси. Генератори плазме, тињаво, лучно и корона пражњење. Атмосферска пражњења. Гасни ласери.
  Садржај практичне наставеПрактичне вежбе и научноистраживачки рад у Институту за Физику, Земун
  Литература
  1. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Fransis F. Chen, Plenum Press, sec.ed.,1984.
  2. Fundamentals of Plasma Physics, J. A. Bittencourt, 3rd Ed., Springer, 2004
  3. Osnove fizike gasne plazme, B. Milić, Građevinska knjiga, Bgd. 1989.
  4. Gas discharge physics, Y.Reizer, Springer, 1991.
  5. Lightning, V.Rakov, M.Uman, Cambridge University Press, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, пројекти
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари10