Навигација

13Е064ДЗЗ - Дозиметрија и заштита од зрачења

Спецификација предмета
НазивДозиметрија и заштита од зрачења
Акроним13Е064ДЗЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са физичким величинама у дозиметрији, радом и особинама дозиметара јонизујућег зрачења, принципима мерења и прорачуна апсорбоване дозе, могућим биолошким ефектима зрачења, методама и техникама заштите од зрачења.
Исходи учења (стечена знања)Детаљна упознатост са физичким основама и практичним аспектима функционисања дозиметара јонизујућег зрачења. Оспособљеност да се изаберу дозиметри прикладни за надзор и мерења у различитим пољима зрачења, предузму одговарајуће мере безбедности и заштите од зрачења, и идентификују материјали погодни за израду заштитних заклона и баријера.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBrEVZdaioZeXXSlm27hTlAJb2xxumjHRnE1htM4cgYo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a1999de-ae14-49f3-8751-d593cd837395&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЕкспозиција. Керма. Предата и пренета енергија. Апсорбована доза. Теорије шупљине. Дозиметри: принципи рада, особине, врсте и намена. Биолошки ефекти зрачења. Микро и нанодозиметрија. Физичке величине у заштити од зрачења. Циљеви и принципи заштите од зрачења. Границе излагања. Надзор средине. Лични надзор. Заштитни заклони и баријере. Дозиметрија и заштита у медицинским применама зрачења.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе (решавње задатака) и лабораторијске вежбе које илуструју теме обухваћене теоријском наставом.
Литература
  1. М. Вујисић - Дозиметрија и заштита од зрачења (Скрипта) (доступна у електронском облику, ЕТФ, Београд, 2017)
  2. H. Cember, T.E. Johnson - Introduction to Health Physics (4th edition, McGraw-Hill, 2008)
  3. M.G. Stabin - Fundamentals оf Nuclear Medicine Dosimetry (Springer, 2008)
  4. J.J. Bevelacqua - Contemporary Health Physics (2nd edition, Wiley-VCH, 2009)
  5. F.H. Attix - Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry (Wiley-VCH, 1986)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби у Институту за нуклеарне науке "Винча". Пројектни задаци (прорачуни апсорбоване дозе, микро и нанодозиметријски прорачуни, прорачуни параметара заштитних баријера).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит60
Практична настава20Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари20