Навигација

13Е063ПЛМ - Примена ласера у медицини

Спецификација предмета
НазивПримена ласера у медицини
Акроним13Е063ПЛМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознаје студенте са физичким законима везаним за рад квантих генератора и система. Примене и основе моделовања интеракције (хирургија, биостимулација, третмани,...), и принципи мерних техника (дијагностика), дозиметрија и заштита. Конструкција ласера за медицинске примене, комплексност проблематике.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да самостално прерачунају параметре ласера у конкретној примени. Упознавање са мерним техникама, постојећим применама и развијају интуицију за потенцијалне дијагностичке примене. Стичу увид у сложеност биолошког ткива. Развијају свест о опасностима од зрачења и значају заштите.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4plm/
  Садржај теоријске наставеФизика ласера, режими рада, ефекти, типови. Интеракција ласерског зрачења са матеијалима неорганског и биолошког порекла. Конкретне примене ласера у хирургији, биостимулацији и дијагностици. Одабрана поглавља ласерске дозиметрије. Трендови даљих примена ласера.
  Садржај практичне наставеФотометрија. Поларизација. Модулација. Интеракција са биолошким ткивом. Принципи примена (конструкција практичних система). Прорачун и одабир режима рада и снаге зрачења ласера.
  Литература
  1. М.Срећковић, П.Осмокровић, Љ. Константиновић, В.Арсоски, Изабране примене ласера у медицини. Интеракција ласера са биоматеријалом, Завод за физику техничких факултета, Београд, 2010.
  2. М.Срећковић, С.Остојић, С.Ристић, Ј.Илић, В.Арсоски, "Збирка задатака из квантне електронике, ласерске технике и сродних области и примена", Технички факултет, Чачак, 2007.
  3. М.Срећковић, "Збирка задатака и проблема из основа ласерске технике и примена", Научна књига, Београд, 1987.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставе45 часова предавања и 30 часова рачунских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари30