Навигација

13Е063ФЕЧТ - Физичка електроника чврстог тела

Спецификација предмета
НазивФизичка електроника чврстог тела
Акроним13Е063ФЕЧТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаДетаљан, квантно-механички третман проблема зонске структуре чврстих тела, са акцентом на полупроводнике. Кретање електрона у периодичним решеткама. Стицање знања о транспортним и оптичким процесима у масивним полупроводницима, као и детаљна анализа полупроводничких хетероспојева.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да стекнe оперативна знања везана за одређивање зонске структуре једнодимензионалних кристала, као и способност самосталне анализе електронске структуре масивних полупроводника. Такође, студент треба да стекне основна знања о транспортним и оптичким особинама полупроводника, као и да у потпуности савлада проблематику хетероспојева
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗонални модел чврстог тела (Блохова теорема, Брилуенове зоне, густина стања и концентрација, локализована стања). Електронски транспортни процеси (Болцманова једначина, покретљивост и проводност, једначина континуитета). Нехомогени и хетерогени полупроводник у равнотежи. Протицање струје кроз нехомогени полупроводник (транспортне једначине, рекомбинација, п-н спој). Оптичке особине полупроводника.
  Садржај практичне наставеРачунарске симулације одабраних проблема
  Литература
  1. "Физичка електроника чврстог тела", Јелена Радовановић, Витомир Милановић, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010. (http://www.etf.bg.ac.rs/etf_files/udzbenici/Fizicka_elektronika_cvrstog_tela_2010.pdf)
  2. "Зборник проблема из физичке електронике чврстог тела", Д. Тјапкин, М.Смиљанић, В. Милановић, З. Иконић, Д. Инђин, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Београд, 1994.
  3. "Physics of semiconductor and their heterostructures", J. Singh, McGraw–Hill, New York, 1994.
  4. "Simulations for Solid State Physics", R. H. Silsbee, J. Drager, Cambridge University Press, 1997.
  5. "Полупроводничке квантне микроструктуре", З. Иконић, В. Милановић, Универзитет у Београду, Београд, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, рачунарске симулације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0