Навигација

13Е062ПФЕ - Примењена физика у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивПримењена физика у електроенергетици
Акроним13Е062ПФЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања и вештина решавања проблема из опште физике везаних за потребе електроинжењера који се бавe производњом, преносом и расподелом електричне енергије.
  Исходи учења (стечена знања)Стицање потребних знања и вештина за разумевање, процену и решавање одређених проблема у физици везаних за електроенергетику.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГравитационо поље, статика и динамика флуида, енергија воде и ветра. Први и други закон термодинамике, пренос топлоте и термодинамички циклуси, топлотне машине, ефикасност термоелектрана. Фотометријa, геометријска оптика, оптички инструменти.Таласна оптика, Фотоелектрични ефекат, соларне ћелије, соларне електране. Извори нуклеарне енергије, зрачење и заштита, извори енергије у будућности.
  Садржај практичне наставеОдабрани проблеми и примери ће се детаљно решавати и разматрати током вежби. Видео експерименти ће се користити за представљање одређених важних физичких ефеката. Предвиђени демонстрациони експерименти током предавања треба да представе студентима физичке ефекте уживо.
  Литература
  1. Ј. Цветић, П. Маринковић, Физика 2, скрипта, 2004.
  2. K.Nikolić, P.Marinković, J.Cvetić: Fizika zbirka rešenih zadataka, DN Centar, Beograd 2009.
  3. J. Walker, D. Halliday, R. Resnick, "Fundamentals of physics,“ John-Wiley & Sons, Inc., 2014
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеClassical lectures in the classroom with the solution of practical examples.During the lectures, a certain mathematical or physical model will be introduced and its implementation will be discussed. The acquired knowledge is checked through homework that are evaluated and form тхе part of the overall assessment.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари