Навигација

13Е061ЛФ - Лабораторијске вежбе из Физике

Спецификација предмета
НазивЛабораторијске вежбе из Физике
Акроним13Е061ЛФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима мерења физичких величина и мерним уређајима потребним за извођење лабораторијских вежби обухваћених садржајем курса. Овладавање математичким основама обраде података мерења и изражавања мерне несигурности, као и практична примена овог знања на мерења заступљена у вежбама.
  Исходи учења (стечена знања)Развијање практичног начина размишљања и непосредна валидација физичких законитости кроз лабораторијски рад.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСтатистичка обрада мерних података; Мерна несигурност; Оптимална права; Основне јединице SI система; Принципи мерења притиска; Основи термометрије.
  Садржај практичне наставеМерење густине течних и чврстих супстанци; Мерење убрзања земљине теже помоћу клатна; Мерење модула еластичности жице, модула торзије жице и момента инерције тела помоћу торзионог клатна; Мерење односа специфичних топлота за ваздух; Мерење брзине звука; Мерење специфичне топлоте чврстих тела; Одређивање зависности тачке кључања воде од притиска; Мерење топлоте испаравања воде.
  Литература
  1. K. Stankovic, D. Stankovic, P. Osmokrovic, Laboratorijske vezbe iz fizike, Zavod za fiziku tehnickih fakulteta Univerziteta u Beogradu
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  02
  Методе извођења наставе30 часова лабораторијске наставе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава40Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0