Навигација

13Е054ДОС - Дигитална обрада слике

Спецификација предмета
НазивДигитална обрада слике
Акроним13Е054ДОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама дигиталног процесирања слике у временском и фреквенцијском домену, природом шума у слици,методама сегментације слике, дескрипције облика и њиховог препознавања у слици.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за коришћење готових програмских пакета и самостално конструисање алгоритама намењених за поправку квалитета слике, издвајање карактеристичних облика и одређивање релација међу њима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеТрансформације вишенивоске сиве слике, Модификација хистограма, Елиминација шума, Дводимензиона Фуријеова трансформација примењена на слику, Изоштравање ивица и њихова детекција, Генералисана сегментација слике, Морфолошка обрада, Репрезентација објеката преко атрибута, Препознавање облика
Садржај практичне наставеПримери обраде: анализа садржаја докумената, микроскопских слика, контрола квалитета у индустрији, управљање кретањем. Самостална израда програма за поправку квалитета, филтрацију и сегментацију слике, издвајање објеката у слици и њихову спецификацију.
Литература
  1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: "Digital Image Processing",Second Edition, Prentice Hall, 2002.
  2. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins: "Digital Image Processing using MATLAB", Prentice Hall, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари40