Навигација

13Е054АБС - Анализа биомедицинске слике

Спецификација предмета
НазивАнализа биомедицинске слике
Акроним13Е054АБС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање теоријских и практичних знања у домену обраде и анализе 2D, 3D и 4D биомедицинских слика као и метода које се примјењују за екстракцију квантитативних параметара применљивих у клиничкој пракси као помоћ квалитативном тумачењу слике.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да користе програмске пакете за обраду, анализу и визуелизацију биомедицинских слика, разумеју и ефикасно комбинују постојеће алгоритме за решавање специфичних проблема, али и развију нове методе компјутерски подржане дијагностике.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054mam
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5UxD9Hl7jRbN2RgDTbA8xtQnWUbmMTuRMx2pMFruOv41%40thread.tacv2/conversations?groupId=029ee51f-7de5-48fd-b2d4-079a2c663d18&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОсновни концепти обраде и побољшања медицинских слика са различитих модалитета медицинског сликања (радиографија, CT, ултразвук, нуклеарно медицинско сликање, MRI, мултимодални системи): методе у просторном и у фреквенцијском домену, Wavelet трансформација. Методе регистрације. Методе сегментације. Ектракција обележја и класификација. Приступи машинског учења. Meтоде 2D и 3D визуелизације.
  Садржај практичне наставеОвладавање програмском подршком за алгоритме обраде, анализе и визуелизације биомедицинских слика. Илустрација примене алгоритама на медицинским сликама из отворених база података као и студија добијених у сарадњи са клиничким институцијама.
  Литература
  1. Paul Suetens, "Fundamentals of Medical Imaging", Cambridge University Press, Second Ed., 2009.
  2. A.P.Dhawan: Medical Image Analysis. Wiley-IEEE Press, Second Ed., 2011.
  3. J.L. Semmlow, B. Griffel, "Biosignal and Medical Image Processing", CRC Press, Taylor&Francis Group, LLC, Third Ed., 2014.
  4. M. Sonka, J.M. Fitzpatrick (Eds.), "Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis", SPIE, 2000.
  5. V.J. Schmid, A. Meyer-Baese, "Pattern Recognition in Medical Imaging", Academic Press, Second Ed., 2014.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе на рачунару, домаћи задаци и пројекат.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари40