Навигација

13Е044РФЕ - РФ електроника

Спецификација предмета
НазивРФ електроника
Акроним13Е044РФЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаОвај курс се бави анализом и дизајном РФ интегрисаних кола и система. Предмет пружа могућност стицања експертских знања неопходних у високо-технолошком окружењу и академским истраживањима. Он има за циљ да пружи студентима неопходна знања за разумевање фундаменталних чињеница данашњих и будућих инжињерских решења у РФ колима и системима.
Исходи учења (стечена знања)На крају курса студенти су у стању да самостално: -анализирају перформансе интегрисаних РФ кола и система -пројектују и тестирају основна РФ интегрисана кола, као што су: малошумни појачавачи, миксери, осцилатори, РФ појачавачи снаге
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://oe4rfe.etf.bg.ac.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c503b887bec47c2b33b065fb156ffc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c403397-b199-441c-a93b-f52863f0b70b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. Изобличења и шумови. Модели активних и пасивних компоненти у интегрисаним РФ колима. Прилагођења. Ускопојасни и широкопојасни ЛНА. Активни и пасивни миксери. Поларизација интегрисаних РФ кола. Интегрисани РФ осцилатори. Синтетизатори учестаности. Архитектура интегрисаних примпоредајника. Интегрисани модулатори, демодулатори и детектори сигнала. Интегрисани РФ појачавачи снаге.
Садржај практичне наставеИзводи се на PC рачунарима помоћу CADENCE-a, програма за анализу и дизајн интегрисаних кола.
Литература
  1. http://oe4rfe.etf.rs
  2. S. Voinigescu, High-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press, 2013.
  3. B. Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, October 2011.
  4. T. H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2004.
  5. S. C. Cripps, RF Power Amplifiers for Wireless Communications, 2nd Edition, Artech House, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања, 15 часова вежбања на табли и 15 часова рада на рачунару у лабораторији
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит20
Пројекти40
Колоквијуми0
Семинари0