Навигација

13Е044НСС - Наменски рачунарски системи

Спецификација предмета
НазивНаменски рачунарски системи
Акроним13Е044НСС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним карактеристикама наменских рачунарских система, њиховом архитектуром, имплементацијом функција и повезивањем компонената система. Упознавање студената са фазама у развоју наменског рачунарског система, развојним алатима и техникама имплементације функција система са аспекта наменског хардвера и софтвера.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да aнализирају и дефинишу функционалну спецификације система и пројектују софтвер и хардвер наменског система.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~os4nrs/
Садржај теоријске наставеОсновни концепти развоја наменских система, архитектура микроконтролера, периферијских модула контролера и модел развоја програмског кода. Повезивање периферијских уређаја, комуникациони интерфејси и протоколи. Процесирање изузетака и прекида, иницијализација система. Алати и технике развоја програмског кода у интегрисаном развојном окружењу.
Садржај практичне наставеПримери развоја програмског кода који имплементира функције дигиталног и аналогног улаза/излаза, мерење и генерисање временских интервала, визуелизацију и приказ информација, размену података преко стандардних серијских интерфејса, повезивање микроконтролера у сложене мерне и управљачке системе.
Литература
  1. Белешке са предавања су доступне преко веб странице предмета
  2. Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
  3. Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
  4. Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања, 15 часова вежби и консултација и 15 часова у лабораторији и рада на пројекту и колоквијум. Укупно 75 часова самосталног учења и рада на пројекту, од чега 3 часа недељно у току семестра и приближно 30 часова припрема за колоквијум и припрема у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава10Усмени испит30
Пројекти30
Колоквијуми30
Семинари0