Навигација

13Е044НРС - Наменски рачунарски системи

Спецификација предмета
НазивНаменски рачунарски системи
Акроним13Е044НРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним карактеристикама и архитектуром наменских рачунарских система, имплементацијом функционалних захтева, повезивањем периферних уређаја и техникама комуникације података. Упознавање студената са различитим фазама и процедурама пројектовања наменског система, у вези са захтевима имплементације стандардног наменског хардвера и софтвера.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да самостално пројектују и реализују делове и комплетне наменске рачунарске системе.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~13e044nrs
Садржај теоријске наставеЕmbedded system - наменски рачунарски систем. Повезивање рачунара у систем. Размена информација преко паралелних магистрала. Размена информација преко серијских магистрала. Програмска организација размене података. Предајници и пријемници магистрала. Галванска изолација делова система.Типични улазно/излазни модули. Електромеханичке компоненте. Пројекат.
Садржај практичне наставеПримери пројектовања наменских рачунарских система.
Литература
  1. Peter Marwedel, "Embedded System Design" Springer International Publishing, 2018, ISBN 978-3-319-56043-4
  2. Lazar Saranovac, Ivan Popović, "Namenski računarski sistemi" Akademska misao, 2017, ISBN 978-3-319-56043-4
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми60
Семинари0