Навигација

13Е044АМК - Анализа и моделовање електронских кола употребом VHDL-AMS језика

Спецификација предмета
НазивАнализа и моделовање електронских кола употребом VHDL-AMS језика
Акроним13Е044АМК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима13E043UPK
Циљеви изучавања предметаКурс оспособљава студенате употреби HDL-AMS преводиоца и алата за симулацију и моделовање, у циљу описа и верификације аналогних и аналогно-дигиталних система као и основних блокова за анлогно-дигиталну обраду сигнала (еквилизатори, адаптивни еквилизатори, фазно синхронисане петље, кола за корекцију такта и података...)
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће да знају различите технике моделовања у циљу описа и симулирања аналогних и аналогно-дигиталних система. Студенти ће да буду оспособљени да у HDL-AMS језику реализују тестно окружење за моделована анолгна и аналогно-дигитална кола. Студенти ће да буду оспособљени да анализирају и моделују основне електронске блокове за аналогно-дигиталну обраду сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСинтакса HDL-AMS језика, специфични типови података, и конструкције за аналогно моделовање. Моделовање закона одржања, имплицитне релације, више-димензиони и мулти-доменски модели Mоделовање функција преноса. Аналогно и дигитално еvent-driven моделовање. Моделовање интегрисаних система. Прелаз из аналогног у дигитални домен и обрнуто. Примена прага одлучивања и рампе, функција прага.
Садржај практичне наставеУвод у језик. Илустрација могућности језика кроз примерe. Основни блокови аналогно дигиталних кола. Моделовање одабраних аналогно-дигиталних компоненти. Генерисање тестне конфигурације одабраних компоненти и њихово тестирање. Коришћење екстерних рутина и модела (C и Spice) "
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит30
Практична настава20Усмени испит
Пројекти50
Колоквијуми
Семинари