Навигација

13Е043ЕМР - Електрична мерења

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења
Акроним13Е043ЕМР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је оспособљавање студената за самосталан рад у лабораторији, самостално мерење напона, струје, електричне отпорности, импедансе, снаге и фреквенције, као и процену мерне несигурносити и обраду резултата мерења. Такође, циљ предмета је да се студенти обуче да самостално користе осцилоскоп, пројектују једноставније мерне инструменте и изаберу адекватан метод мерења.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити способан да самостално ради у лабораторији, користи мерне инструменте, врши мерења и процени мерну несигурност. Студент ће бити оспособљен да самостално изабере мерни метод који одговара проблему. Студент ће бити способан да пројектује инструменте којима се проширује мерни опсег постојећих инструмената. Студент ће бити оспособљен да самостално и у потпуности користи осцилоскоп.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЈединице мере, законска метрологија, еталони. Обрата резултата мерења, мерна несигурност. Иструмент са покретним калемом и инструмент са покретним гвожђем. Амперметар, волтметар, омметар. Мерење снаге. Електронски и дигитални мерни инструменти. Осцилоскоп. Мерни мостови. Методе мерења отпорности, капацитивности, индуктивности, међусобне индуктивности, фреквенције.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: 1. Статистичка обрада резултата мерења 2. Осцилоскоп 1 3. Осцилоскоп 2 4. Проширење мерног опсега помоћу спољњег шанта 5. Провера карактеристика дигиталног волтметра и нискофреквентног генератора 6. Мерење максималне, средње и ефективне вредности сигнала 7. Мерење електричне отпорности 8. Мерење капацитивности и индуктивности мостом
  Литература
  1. Дејан Поповић, Предраг Пејовић: Белешке за предавања из електричних мерења, скрипта
  2. Јелена Ћертић, Милица Јанковић, Предраг Пејовић: Упутства за лабораторијске вежбе из електричних мерења
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  203
  Методе извођења наставеПредавања и лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0