Навигација

13Е042ОД - Основи дигиталне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови дигиталне електронике
Акроним13Е042ОД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен један од уводних курсева из електронике.
Циљеви изучавања предметаОсновна знања из анализе и пројектовања дигиталних склопова и дигиталних система са корисничког аспекта за студенте којима електроника није матична струка. Упознавање савремених програмабилних интегрисаних дигиталних кола и алата укључујући VHDL језик.
Исходи учења (стечена знања)Да омогући кандидатима других струка разумевање дигиталних кола као хардверске основе за функционисање и реализацију склопова у области рачунара, телекомуникација, обраде сигнала, аутоматике и енергетике.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~of2ode/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3avdMZ3_I6uxGmPUQVgd-lwwOT-ozIO7JVADw0qOUXTsE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac55f819-43be-4753-bc19-3637ae0ebb12&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеБројни системи и кодови.Прекидачка алгебра.Синхрона машина стања. Основе HDL-а. Дигитални склопови. Логичка кола. Преглед основних импулсних кола. Комбинациона кола. Меморије (ROM, PROM, EPROM,EEPROM,FLASH, RAM ћелије и системи). А/Д и Д/А конвертори. Дигитални системи. Целуларна кола и комплексне логичке структуре FPGA, CPLD).
Садржај практичне наставеПримери on-board дизајна. Примери FPGA или CPLD дизајна. Употреба VHDL-а.
Литература
  1. http://tnt.etf.rs
  2. John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања комбинација табла и пројекција са рачунара. Вежбе табла. Лабораторија примери on-board дизајна на макети и употреба VHDL-а.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0