Навигација

13Е042ОАЕФ - Основи аналогне електронике

Спецификација предмета
НазивОснови аналогне електронике
Акроним13Е042ОАЕФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципом рада појачавача са негативном повратном спрегом у режиму малих сигнала, како на ниским, тако и на високим учестаностима са урачунавањем свих паразитних капацитивних ефеката и шума.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за пројектовање електронских склопова са операционим појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у целом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~oe2oae/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQzXc-8DoQNEMgO25J_bOEarACZKXeFlKS2vyJjuYBDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d93ad60-3f33-41bf-9285-6382790d099f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОперациони појачавач, преносна карактеристика, офсети, режим малих сигнала. Повратна спрега, кружно појачање, појачање, улазна и излазна отпорност са реакцијом. Кола са операционим појачавачима: инструментациони, интегратор, усмерач. Модел биполарног транзистора и МОСФЕТ-а на високим учестаностима, фреквенцијске карактеристике. Широкопојасни појачавачи са напонским и струјним процесирањем. Шум.
  Садржај практичне наставеПримери анализе и синтезе основних појачавачких кола на ниским и високим учестаностима. Демонстрација примене аналогних кола у синтези сложенијих електронских система.
  Литература
  1. С. Марјановић, "Електроника линеарних кола и система", Академска мисао, Београд, 2002.
  2. С. Љ. Тешић, Д. М. Васиљевић, "Основи електронике", Грађевинска књига, Београд, 2000.
  3. Р. Ђурић, "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос интернационал, Панчево, 2004.
  4. А. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 5th edition, Oxford University Press, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари