Навигација

13Е042ЕЕГ - Елементи електронике

Спецификација предмета
НазивЕлементи електронике
Акроним13Е042ЕЕГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаРазумевање принципа функционисања и упознавање са карактеристикама основних полупроводничких електронских компоненти. Упознавање са могућностима примене основних електронских компоненти. Упознавање студената са поступцима анализе и пројектовања основих аналогних и дигиталних електронских кола.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да примењују основне моделе електронских компоненти у анализи и пројектовању једноставних аналогних и дигиталних електронских кола. Оспособљавање студената да анализирају или изаберу адекватно аналогно или дигитално електронско коло или електронски подсистем у складу са задатим спецификацијама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПолупроводници. PN спој. Диодe. Примена диода. Биполарни транзистори. Транзистори са ефектом поља. Једностепени појачавачи са биполарним и FET транзисторима. Операциони појачавачи. Основна кола са операционим појачавачима. Диференцијални појачавач. Струјни извори. Појачавачи снаге. Компаратори. Основна логичка кола. Основне комбинационе мреже. Бистабилна кола. Основне секвенцијалне мреже.
Садржај практичне наставеРешавање задатака везаних за примену основних електронских компоненти. Лабораторијске вежбе: Рад са лабораторијском инструментацијом и опремом. Статичке карактеристике полупроводничких компоненти. Једностепени појачавач са биполарним транзистором. Примена диода и транзистора. Примена операционих појачавача. Логичка кола и бројачи.
Литература
  1. В.Дрндаревић, Електроника, Београд, 2005.
  2. В.Дрндаревић, Н. Јевтић: Електроника - збирка задатака, Београд, 2008.
  3. С. Teшић, Д. Вaсиљeвић: Oснoви eлeктрoникe, Бeoгрaд, 1990.
  4. Д. Живкoвић, M. Пoпoвић: Импулснa и дигитaлнa eлeктрoникa, Бeoгрaд, 1995.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања се изводе у учионици на табли. Рачунске вежбе се изводе на табли уз приказивање појединих електронских компоненти и склопова. Лабораторијске вежбе се изводе у лабораторији за електронику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари0