Навигација

13Е034РМС - Развој мобилних сервиса

Спецификација предмета
НазивРазвој мобилних сервиса
Акроним13Е034РМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаРадио системи
    Циљеви изучавања предметаЦиљ овога курса је да студент овлада основним концептима и знањима за креирање решења за различите модерне мобилне телекомуникационе платформе, укључујући најпопуларније мобилне оперативне системе (Android, iOS и/или Windows). Студент се посебно упознаје са следећим: архитектура мобилних уређаја, програмски језици, софтверски инжењеринг, дизајн корисничког интерфејса и дистрибуција апликација.
    Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент може да: - разуме јединствене аспекте дизајна мобилних сервиса узимајући у обзир карактеристике мрежа и терминала, - дизајнира решења у различитим типовима окружења, - развија решења узимајући у обзир могућност геолоцирања и хардверске сензоре, - разуме употребу програмског интефејса за развој апликација мобилних уређаја, - развија апликације у клијент-сервер окружењу.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСпецифичности хардвера мобилног уређаја (моблни уређаји насупрот стационарних). Упознавање и концепти развоја сервиса за Android мобилне терминале. Упознавање и концепти развоја сервиса за iOS мобилне терминале. Креирање и укључивање Web/Cloud сервиса. Мобилни сензори. Безбедност и управљање сигурношћу. Приватност и етика. Употребљивост и доступност.
    Садржај практичне наставеПредвиђено је да студенти имају више развојних пројеката.
    Литература
    1. J. Iversen, M. Eierman, Learning Mobile App Development, Addison - Wesley, Dec. 2013
    2. Apple, App Development with Swift, Apple Inc. - Education, 2017.
    3. Matt Neuburg, iOS Programing Fundamentals with Swift, 3rd eddition,O'REILLY Media Inc., 2016.
    4. Matt Neuburg, Programing iOS 10, 7th eddition,O'REILLY Media Inc., 2017.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    311
    Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит30
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари70