Навигација

13Е034ППР - Принципи позиционирања у радио системима

Спецификација предмета
НазивПринципи позиционирања у радио системима
Акроним13Е034ППР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима и методама позиционирања у радио системима. Циљ је упознати математичке приступе одређивања локације корисника радио системима (пробабилистичке и детерминистичке), параметре који се могу користити за одређивање локације као и специфичности позиционирања у разним радио системима (сателитским - GPS, ћелијским - GSM, UMTS, LTE, indoor - WLAN).
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да буду способни: - да изврше лоцирање корисника у разним врстама радио система - да процене тачност поступка лоцирања - да предложе решења за повећање тачности лоцирања - да процене сервисе у складу са могућностима лоцирања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/principi-pozicioniranja-u-radio-sistemima/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahcTFjM66VtTO_bs-E4LonKqV4LhK4ir0kWODNAOYzqM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b9db0a06-89f4-4cb6-8276-fb5401895206&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставе- Параметри радио сигнала који се могу користити за позиционирање (време, снага, угао) и извори грешака у позиционирању - Детерминистичке и пробабилистичке методе позиционирања (ангулација, циркуларна и хиперболичка латерација, fingerprinting) - позиционирање у GSM, UMTS, LTE, GPS, indoor (WLAN)
Садржај практичне наставеРачунске и лабораторијске вежбе
Литература
  1. M. Simić-Pejović, Принципи позиционирања у ћелијским радио системима, Електротехнички факултет, 2016
  2. M. Simić, P. Pejović, Cellular Networks - Positioning, Performance Analysis, Reliability, Intech, 2011.
  3. Figuera J. and Frattasi S, “Mobile Positioning and Tracking From Conventional to Cooperative Techniques”, John Wiley & Sons Ltd, London, 2010.
  4. A. Bensky, “Wireless Positioning Technologies and Applications”, Artech House, ISBN 978-1-59693-130-5, Norwood (2008).
  5. A. Küpper, “Location-based services”, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-09231-6, Chichester (2005).
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит50
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари