Навигација

13Е033ПМТ - Принципи модерних телекомуникација

Спецификација предмета
НазивПринципи модерних телекомуникација
Акроним13Е033ПМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената с принципима функционисања и правцима развоја модерних телекомуникационих система.
Исходи учења (стечена знања)Студентки се оспособљавају за праћење техничке документације и решавање једноставнијих практичних проблема. Конкретно, моћи ће пројектовати типичну телекомуникациону инсталацију; разумеће функционисање најзначајнијих L2 технологија; програмираће мрежне апликације у слободним софтверским алатима; програмираће микроконтролер; израдиће технички извештај у софтверском алату LaTeX2e.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеФизички слој у телекомуникационим и рачунарским мрежама. Средине за пренос. Телекомуникационе инсталације. Функције слоја линка података. L2 мрежне технологије. Слободни софтверски алати у телекомуникацијама: GNU Octave, Python, LaTeX2e. Програмирање мрежних апликација. Програмирање телекомуникационог хардвера. Симулација и емулација телекомуникационих система.
Садржај практичне наставеАнализа и израда пројекта телекомуникационе инсталације. Рад у софтверским алатима GNU Octave, Python и LaTeX2e. Програмирање микроконтролера MSP430. Рад на мрежним уређајима.
Литература
  1. M. Bjelica: "Programski jezik Python: skripta za studente telekomunikacija", ETF, 2016.
  2. M. Bjelica: „Telekomunikacione i računarske mreže: zbirka rešenih zadataka“, Akademska misao, 2013.
  3. M. Bjelica: “Modeliranje I simulacija u telekomunikacijama”, ETF, 2013.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит40
Пројекти60
Колоквијуми0
Семинари0