Навигација

13Е033ПМТ - Принципи модерних телекомуникација

Спецификација предмета
НазивПринципи модерних телекомуникација
Акроним13Е033ПМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената с принципима функционисања и правцима развоја модерних телекомуникационих система.
Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају за праћење документације и решавање једноставнијих практичних проблема.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=1098
Садржај теоријске наставеOдабрана поглавља телекомуникационих мрежа. Референтни модели за протоколе. Спецификација физичког слоја. Примери типичних протокола и механизама виших слојева. Пројектовање пасивних мрежних инсталација. Одабрана поглавља телекомуникационих система. Радиодифузни системи, системи мобилне телефоније и оптички системи. Рачунарска симулација телекомуникационих система.
Садржај практичне наставеПројектовање телекомуникационих мрежа. Прорачун линка тачка-тачка. Симулација протокола.
Литература
  1. Kurose, Ross: "Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/e"
  2. M. Bjelica: "Telekomunikacioni sistemi - zbirka rešenih zadataka", 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, пројекти, тестови и домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит15
Практична настава10Усмени испит15
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари20