Навигација

13Е033ОС2 - Обрада сигнала 2

Спецификација предмета
НазивОбрада сигнала 2
Акроним13Е033ОС2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаСигнали и системи, телекомуникације 1
Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се прикажу напредне технике обраде сигнала. Фокус је на анализи случајних сигнала у временском и фреквенцијском домену, анализи ефеката коначне дужине кодне речи, системима са више брзина и дигиталним банкама филтара.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће савладати напредне технике спектралне анализе погодне за решавање практичних проблема. Научиће основне концепте везане за обраду сигнала с више брзина и банке дигитланих филтара. Биће обучени да користе MATLAB (MATLAB клон) у решавању практичних проблема у телекомуникацијама и обради аудио сигнала. Научиће да користе једно конкретно развојно окружење.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/obrada-signala-2/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4GawC0cw8ExnZmGyvPcmqpXJKgDKf8tkZcUNw7qGukQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc400782-f8ee-4f36-ae73-1197a384e3f2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСлучајни дискретни сигнали, анализа ефеката коначне дужине речи, архитектура DSP процесора, развојни алати, обрада сигнала с више брзина, дигиталне банке филтара, примена дигиталне обраде сигнала, дигитални аналитички сигнали и Хилбертови трансформатори, адаптивни филтри, анализа и обрада сигнала у MATLAB–у и на DSP развојном модулу.
Садржај практичне наставеАнализа и синтеза алгоритама у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу.
Литература
  1. Увод у дигиталну обраду сигнала, Љ. Милић и З. Добросављевић, Академска мисао, 2004
  2. Дигитална обрада сигнала, М. Поповић, Наука, 1994.
  3. Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
  4. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis, D. Manolakis, Prentice Hall, 1996
  5. Discrete-Time Signal Processing, A. Oppenheim and R. Schaffer, Prentice Hall, 1976.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари40