Навигација

13Е033Е - Електроакустика

Спецификација предмета
НазивЕлектроакустика
Акроним13Е033Е
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ овога предмета је да пружи преглед тема из области акустике које се јављају у области телекомуникација. У том смислу предмет обухвата области као што су појаве при простирању звука, акустика просторија и електроакустичке претвараче (звучници и микрофони).
Исходи учења (стечена знања)Са одслушаним курсом студент треба да разуме проблеме који се јављају при употреби електроакустичких уређаја у телекомуникацијама и појаве у звучном пољу које прате њихов рад. Овај курс такође представља основ за праћење неких других курсева из области аудио система и мултимедијалних телекомуникација.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/elektroakustika/
Садржај теоријске наставеПојаве при простирању звука: уводни појмови, рефлексија, концепт акустичких импеданси, дифракција. Чуло слуха и људски глас. Звучно поље у просторијама: акустички одзив, математички модели. Електроакустички претварачи: општа теорија, звучници, микрофони. Субјективни аспекти звучног поља, акустика у екологији.
Садржај практичне наставеМерења на физичким моделима просторија: утврђивање појаве сопствених резонанци, мерења у условима слободног простора. Практично упознавање са ефектом звучничке кутије. Анализа гласа и чула слуха. Практични примери основних појава при суперпонирању звучних таласа.
Литература
  1. Драгана Шумарац Павловић, Миомир Мијић, Електроакустика, електронска књига
  2. Хуснија Куртовић, Техничка акустика, Научна кнњига
  3. H. Kuttruff, Acoustics, An introduction,Taylor & Francis, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставепредавања, демонстрације, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти10
Колоквијуми0
Семинари0