Навигација

13Е024КЕЕ - Квалитет електричне енергије

Спецификација предмета
НазивКвалитет електричне енергије
Акроним13Е024КЕЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање и спецификација проблема квалитета електричне енергије, њихових извора и ефеката. Дефинисање показатеља квалитета напона, струје, снаге и учестаности. Упознавање мера и уређаја за корекцију амплитудских и таласних изобличења напона.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за надзор квалитета електричне енергије и евалуацију перформанси рада електроенергетског система. Оспособљавање студената за дефинисање, избор и примену адекватних мера за решавање проблема квалитета електричне енергије.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=27
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSf91slDboVtA7sP6kAmaCx0aKUD8Y1GtRdSqW2v1DBg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=688d1974-b92c-4216-882c-b5b80342ccdf&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОсновни показатељи квалитета електричне енергије. Стандарди и норме из области квалитета електричне енергије. Варијација учестаности. Варијације амплитуде напона. Фликери. Асиметерије напона. Таласна изобличења. Хармоници. Интерхармоници. Решавање проблема квалитета електричне енергије.
Садржај практичне наставеАнализа могућности примене комерцијалних и оригиналних мерних уређаја. Анализа резултата мерења уз преглед расположивих стандарда. Дефинисање мера за елиминацију нежељених феномена везаних за квалитет електричне енергије. Синтеза компензатора.
Литература
  1. М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
  2. R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso and H. Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, USA, 2004.
  3. M. Bollen, I. Yu-Hua Gu, Signal Processing of Power Quality Disturbances, IEEE Press, J. Wiley & Sons, USA, 2006.
  4. R. S. Vedam, M. S. Sarma, Power Quality, VAR Compensation in Power Systems, CRC Press, USA, 2009.
  5. J. Schalabbach, D. Blume and T. Stephanblome, Voltage Quality in Electrical Power Systems, IEE, London, UK, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе обухватају решавање задатака, мерења у лаобораторији и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава25Усмени испит50
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари25