Навигација

13Е013ЕМЈС - Електричне машине за једносмерну струју

Спецификација предмета
НазивЕлектричне машине за једносмерну струју
Акроним13Е013ЕМЈС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаЕнергетски одсек (ЕПП, ЕЕС), Сигнали и системи
Циљеви изучавања предметаУпознавање са основном конструкцијом, принципом рада, конвенцијама и стандардима везаним за машине ЈС у мери потребној за њихово коришћење у широком спектру примене.
Исходи учења (стечена знања)Теоријска и практична знања кроз лабораторијске вежбе за брзо овладавање техникама употребе машина за једносмерну струју у широком спектру индустријске примене: електромоторни погон, вуча и аутоматизовани процеси.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеГлавни конструкциони делови и улога. Намотаји индуктора и индукта. Магнетска реакција индукта. Главне формуле. Линеарна и нелинеарна комутација. Основне радне карактеристике мотора и генератора ЈС. Специјалне машине једносмерне струје за испитивање и примену у аутоматици:прекидачки релуктантни мотори, ЈС мотори без четкица.
Садржај практичне наставеОбавезне лабораторијске вежбе из испитивање машина једносмерне струје и одређивање њихових радних карактеристика.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит40
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0