Навигација

13Е012ГЕМА - Електричне машине

Спецификација предмета
НазивЕлектричне машине
Акроним13Е012ГЕМА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимафундаментални предмети на 1. години ЕТФ-ЕР
Циљеви изучавања предметаОснове електромеханичког претварања енергије. Разумевање принципа рада, конструкције и употребе електричних машина (ЕМ). Aнализа, динамички модели ЕМ. Електромагнетско поље у ваздушном зазору и одређивање покретачког момента . Анализа устаљених стања, еквивалентна кола, механичке и експлоатационе карактеристике. Специфицирање и коришћење ЕМ. Напајање и управљање ЕМ.
Исходи учења (стечена знања)Упознавање са основним појавним облицима ЕМ и њиховим електричним и механичким својствима. Увид у конструкцију, заменска кола и карактеристике МЈСС, АМ и СМ. Анализа основних механичких карактеристика. Разумевање токова снаге и губитака у претварању енергије у моторном и генераторском раду. Стицање знања потребних за моделовање, специфицирање, напајање и управљање.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://masine.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttp://masine.etf.rs/
Садржај теоријске наставеОсновни алати, приступи и поступци анализе и моделовања електромеханичког претварања енергије. Споропроменљиво поље, изрази за енергију поља, за коенергију, моменат, снагу и губитке. Простопериодично расподељени намотај. Флукс, електромоторна и магнетопобудна сила. Двофазни еквивалент, трансформације. Једначине напонске равнотеже, рад у устаљеном стању, заменска кола и механичке карактеристике.
Садржај практичне наставеУвод у рад у лабораторији за ЕМ. Преглед основне опреме за напајање ЕМ и мерење релевантних величина. Демонстрација принципа електромеханичког претварања. Увид у магнетска и струјна кола. Напајање, покретање МЈСС, АМ и СМ и мерење основних електричних и механичких величина.
Литература
  1. Slobodan N. Vukosavić, „Electrical Machines“, Springer, New York 10013, USA, 2013., ISBN 978 1-4614-0399-9, Library of Congres 2012944981, 649 pages.
  2. S. N. Vukosavić, Električne mašine, Beograd, Srbija: Akademska misao, 2012, Univerzitet u Beogradu.
  3. Електронски уџбеник, http://masine.etf.rs/knjiga.pdf
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања, 15 часова аудиторних вежби, 14 часова показних лабораторијских вежби. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит25
Практична настава10Усмени испит30
Пројекти0
Колоквијуми25
Семинари0