Навигација

13Д081СФ - Специјалне функције

Спецификација предмета
НазивСпецијалне функције
Акроним13Д081СФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Примењена математика
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаПредмет има за циљ да оспособи студента докторских студија за истраживања у области Специјалних функија и Специјалних бројева и њиховој примени.
    Исходи учења (стечена знања)Студент је компетентан да примењује познавање појмова из области ортогоналних полинома,Беселових функција и шире-Ортогоналних система у Хилбертовом простору
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОртогонални системи у Хилбертовом простору.Момент функционела и ортогоналност.Опште особине ортогоналних полинома.Конструкције ортогоналних полинома. Класични ортогонални полиноми и њихове особине. Разне генерализације .Формуле за диференцирање и интеграцију.Функције генератрисе.Специјални случајеви класичних ортогоналних полинома. Кубатурне формуле. Апроксимације и диференцијални оператори. Дискретни ортогонални полиноми.Полиноми ортогонални на полукругу. Хипергеометријске функције и њихови q-аналогони. Беселове функције. Специјални бројеви и примене. Разне примене у електротехници
    Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и анализом научних радова студент сазнаје како може да примењује основне појмове које је сазнао на теоријској настави. Исто тако студент се упућује на праћење литературе за писање семинарских радова као и научних радова.
    Литература
    1. 1. Д.С.Митриновић: Увод у специјалне функције. Грађевинска књига Београд,1990
    2. 2. Г. В. Миловановић: Нумеричка анализа . Научна књига Београд, 1989.
    3. 3.G.E.Andrews, Richard Askey, Ranjan Roy, Special Functions, Cambridge Univ. Press,2001
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставе
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит70
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари30