Навигација

13Д081ПС - Примењена статистика

Спецификација предмета
НазивПримењена статистика
Акроним13Д081ПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПоложен предмет Вероватноћа и статистика на основним студијама (минимално 3 ЕСПБ)
    Циљеви изучавања предметаУпознавање са стандардним и специфичним методама статистичке обраде података и резултата мерења, са посебним освртом на примене.
    Исходи учења (стечена знања)Студент ће моћи да решава проблеме и да примени статистичке процедуре користећи се статистичким софтвером.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУвод у анализу података. Мере локације и расејања. Вероватноћа, случајне променљиве. Нормална расподела. Коефицијент корелације. Бајесовске методе. Линеарна регресија. Оцене параметара. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. Робусне методе са вишедимензионалним подацима.
    Садржај практичне наставеСеместрални рад на задату тему
    Литература
    1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, четврто измењено и допуњено издање, Академска мисао 2016.
    2. D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеКласична и менторска настава, семестрални рад.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит40
    Практична настава60Усмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари