Навигација

13Д061СЧМ - Спектроскопија чврстих материјала

Спецификација предмета
НазивСпектроскопија чврстих материјала
Акроним13Д061СЧМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са методама оптичке спектроскопије у карактеризацији чврстих материјала. Објашњења која физичка својства се могу измерити оптичким техникама и за коју примену је познавање тих својстава материјала важно.
   Исходи учења (стечена знања)Након овог курса студенти би требало да:: препознају која оптичка техника је одговарајућа за мерење неког физичког својства материјала, изврше мерења на постојећим уређајима којима наша научна заједница располаже, на основу добијених резултата одреде параметре који карактеришу материјал.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКвантна механика слободних електрона. Електрони у периодичном потенцијалу, фонони, плазмони, магнони. Електромагнетско зрачење (ЕМ). Светлосни извори, детектори, оптички филтри, монохроматори и спектрометри, интерферометри. Диелектрична функција. Оптичке константе и дисперзионе релације; диелектрична функција материјала која укључује фононску, плазмонску и магнонску апсорпцију;
   Садржај практичне наставеEкспериментално одређивање диелектричне функције (елипсометрија). Спектроскопија у видљивом делу спектра ЕМ зрачења. Оптичка апсорпција; луминесценција. Расејање светлости. Раманово расејање; Раманово расејање на неуређеним системима; резонантно Раманово расејање; Брилуеново и Рејлијево расејање. Инфрацрвена спектроскопија. Фуријеова спектроскопија. УВ спектроскопија.
   Литература
   1. 1. Kuzmany: "Solid State Spectroscopy", Springer 1998.
   2. 2. Kingshirn: "Semiconductor Optics", Springer 1995.
   3. 3. P. Yu, M. Cardona: "Semiconductor Physics", Springer 1996. 4. "Light scattering in Solids (Vol. I-VI)", eds. M. Cardona, G. Guntherodt, Springer.
   4. 5. S. Perkowitz: "Optical characterization of semiconductors", Academic, 1994.
   5. 6. W. Hayes, R. Loudon: "Scattering of light by crystals", Wiley, 1978.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеМенторски
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава30Усмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0